Nyheter


Pubafton vid grillen

Den 23 juli kl. 19.00. välkomna alla våra medlemmar till pubafton i Kulturhuset.

Som alltid; trevligt sällskap, drycker & snacks till självkostnadspris.


Välkomna!


               Fortsatta förbättringar i Skurups elnät
Vi fortsätter arbeta för att trygga elleveranserna i kommunen, och har nu gjort en större underhållsbesiktning av de flesta elnäten i området. Med besiktningen som grund, har vi lagt planen
för de åtgärder som ska genomföras under resten av året samt under nästa år. Arbetet är igång och här är några av förbättringarna som ska bidra till minskad risk för strömavbrott:

- Under våren genomfördes byte av delar i Näsbygård-stationen
- Arbete pågår med att ner luftledningar för att ersätta dessa med markkablar

- Stolpstationer (elutrustning som sitter på stolpar) ersätts med stationer på marken

Om du blir berörd av något av dessa arbeten, till exempel genom ett planerat strömavbrott,
så kommer du att få information om detta separat.

 

Skulle du upptäcka någon skada på elledning, kabelskåp eller liknande, i samband med det pågående arbetet, kan du felanmäla detta via E.ONs rapporteringsverktyg.

 

Vi vill passa på att önska dig en fin sommar!

 

Bästa hälsningar

från oss på E.ON Energidistribution