Historik


Efter en studiekväll i församlingshemmet i Gärdslöv med Eric Mårtensson kläcktes idén att man skulle bilda ett byalag. Förgrundsgestalter i det blivande byalaget var Lennart Olsson och Karl-Gustav Roström. Den 19 maj 1992 bildades byalaget med Lennart Olsson som vår första ålderman och alla aktiviteter skedde i församlingshemmet i Gärdslöv. Intresset för byalaget blev stort och medlemsantalet steg snabbt med aktiviteter som ”Gärdslöv kan” och årsmöten på Näsbyholms säteri och senare på Janstorps Bygdegård.


Ett erbjudande kom från Näsbyholms gods att byalaget kunde få överta Fattighuset som ett renoveringsobjekt på 49 år. Efter en omröstning i byalaget så startade arbetet omedelbart med att jaga pengar till projektet via kommun och länsstyrelse. Där ville man dock se resultat först innan man lovade några pengar. Problemet löstes efter ett möte med Dick Blixen–Finecke som beviljade byalaget ett generöst lån under lång tid och arbetet på fattighuset kunde komma igång. Med hjälp av frivilliga medlemmar och ALU-arbetare under ledning av Lundinds Bygg samt murare Jan Pettersson fortskred arbetet snabbt. Under hela tiden bygget fortskred var Lennart Olsson och Karl-Gustav Roström två av de eldsjälar som la ner mycket arbete för att det hela skulle gå i hamn. Nu fick man även bidrag från Länsstyrelsen, Trelleborgs kommun och Kockska stiftelsen till material m.m.


Invigning hade man i ett överfullt Kulturhus den 18 augusti 2000 under ledning av Ålderman Siw Olsson. Under Ålderman Britt Marie Hanssons tid startade man upp vår eftermiddagsgrupp med Siw Olsson och Ulla Andersson som ansvariga, en succé som fortfarande fyller vårt Kulturhus varannan tisdag. Föredrag, konserter och middagar fyllde åren. Konserten med Danne Stråhed är något som vi aldrig glömmer i bygden, det var fullt även på kyrkogården.


I dag har byalaget över 400 medlemmar i alla åldrar och som byalag är vi i dag ofta en förebild för andra föreningar då vi ständigt får nya medlemmar, unga som gamla. Alla våra aktiviteter är nu mera uppdelade i projektgrupper med alltid minst en ansvarig från byalagets styrelse så som Rumpnissar, Pubafton, Yoga, Kolmila, Föredrag, Mopedrally m.m.

Ålderman Lars–Erik Olssons strävan är att hela byalaget skall vara aktiva, var och en efter sin förmåga och intressen.


Under alla dessa tjugosju år har det bara funnits fyra åldermän i byalaget; Lennart Olsson, Siw Olsson, Britt Marie Hansson och Lars-Erik Olsson med uppgift att leda byalaget tillsammans med en aktiv styrelse och många andra goda krafter som alltid varit mycket välvilliga att hjälpa till. Gärdslövs Byalags stora styrka har alltid varit våra hårt arbetande medlemmar, utan alla dessa eldsjälar hade vi stått oss slätt.


I dag har vi satt Gärdslöv på kartan i Trelleborgs kommun och är en kraft att räkna med. Tillsammans får vi tyngd i våra ord och man lyssnar på oss. Det visar inte minst Landsbygdspriset som vi tilldelades 2010 och Årets Förening 2019.     

Vi har i dag även samarbete med Anderslövs Församling samt ingår i Byarådet i Trelleborg, Skånes Hembygds Förbund, Sveriges Hembygds Förbund och i Trelleborg Tillsammans. Har även ett mycket givande samarbete med andra föreningar i vår närhet som Föreningen Gamla Trelleborg, Trelleborgs Scoutkår och ingår i Kulturföreningar i Vemmenhögs Härad.