GDPR


Vad innebär den nya dataskyddsförordningen för dig som medlem i Gärdslövs byalag ?


Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen att gälla

Gäller som lag i alla EUs länder


Syftet med dataskyddsförordningen är modernisering, harmonisering, stärkta rättigheter för den enskilde och klargörande av ansvar med andra ord: ordning och reda.

Gärdslövs byalag är en partipolitiskt obunden sammanslutning, vars ändamål är att värna om Gärdslövs vackra natur, rika kulturhistoria och intressanta bebyggelse.

Byalaget ska verka för en social gemenskap, människors bästa och trivsel i centrum.


Vad använder vi dina personuppgifter till?

Dina medlemsuppgifter (namn, adress, vem som har kolarbevis och ditt telefonnummer samt e-postadress) används till att administrera ditt medlemskap, ge löpande information, skicka ut byabladet, när vi har aktiviteter och du hjälper till med bemanningen.

När vi använder dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra ändamål för Gärdslövs byalag.

Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjligheten att anmäla detta till Datainspektionen.

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem och ett år efter att ditt medlemskap upphört eller i  enlighet med andra tillämpliga lagar.

När du betalar in ditt medlemskap för 2019 ger du ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter.

Du som medlem har rättighet att begära ut alla uppgifter som Gärdslövs byalag har registrerat om dig.

Det innebär också att du som medlem måste godkänna om vi ska publicera något foto där det är tydligt vem som är med på fotot, eller namnge dig i vårt byablad, samma gäller om någon annan publicerar något om dig på facebook på Gärdslövs byalags sida.