Milan

Kolmila 2022


Kära vänner!

Tyvärr har vi alldeles för få anmälda till årets kolmila.

Så vi kan tyvärr ej genomföra årets kolmila.


Vi hoppas på ett större intresse inför 2023 !