Milan

Kolmila 2023

                                              Vi planerar även för en ny Kolmila

 

Vi inleder ett samarbete med Västersockens Byalag som består av sex mindre byar två mil norr om Hässleholm. Ett byalag som liknar vårt och nu önskar man lära sig om kolmilor så vi åker upp i början av mars och håller ett föredrag om vår kolmila. Tanken är sedan att dom kommer ner till vår kolmila och får här lära sig hur man gör. Vi kommer sedan när tiden passar åka upp ett gäng från Gärdslöv och hjälpa dem bygga sin egen kolmila, ett spännande samarbete.

 

Vi samlar ved till kolmilan den 22 april samling kl.09.00. vid milan i Kullatorpsskogen och bygger kolmilan den 13 maj samling kl.09.00. i Kullatorpsskogen. Nu är det väldigt viktigt att alla ni som vill och kan ställer upp och är aktiva i kolmilan. Speciellt ni som har kolarbevis så ni kan lära upp en ny generation och allt skall ske med glädje och gemenskap för alla åldrar.                                           

 

Anmäl ert intresse genast till Lennart Kristensson.

Tel: 0705 – 12 08 11.

Mail: lennart@torparen.se                                                             

 

Samling av ved till Kolmilan

Den 22 april kl.09.00 träffas vi uppe vid milan I Kullatorpsskogen och samlar ved.

Vi bjuder på korv med bröd och dryck.

Bygga årets Kolmila

Den 13 maj kl.09.00 träffas vi uppe vid milan i Kullatorpsskogen och börjar att bygga årets mila. Vi bjuder på lunch.