Milan

Kolmila 2022


Vi planerar för en ny Kolmila med start 17- 05 - 2023.

Är ni intresserade av att medverka så anmäl er gärna.

Milan bygger helt på att vi blir tillräckligt många engagerad.


Välkomna!