Nyheter


Kallelse till Årsmöte

Den 23 november kl.17.00.

i Kulturhuset ingen anmälan.


Årsfest

Den den 23 november kl.18.00.

Pris: 140:-/pers

          Anmälan senast 13/11 till: 

Lennart Kristensson

Tel. 0705 – 12 08 11

          Mail. lennart@torparen.se


Motioner till årsmötet skall var styrelsen till handa senast den 23/10


Copyright © All Rights Reserved.