Milan

Gärdslövs Byalag

 

Gärdslövs Byalags Kolmila i Kullatorpssgogen

Varje år sedan 1994 tänder vi en kolmila i Kullatorpsskogen i Gärdslöv.

En tradition som startades av vår första Ålderman Lennart Olsson.

En verksamhet för alla åldrar.

 

Ni är välkomna att med oss bygga och vakta vår kolmila

 

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxe

Nu finns det kol från årets mila att köpa.

Kontakta: Lennart Kristensson

Mobil: 070 - 512 08 11

E–Post : lennart@torparen.se

 

Copyright © All Rights Reserved.