Hem

Gärdslövs Byalag


Gärdslövs byalag är en partipolitiskt obunden sammanslutning, vars ändamål är att värna om Gärdslövs vackra natur, rika kulturhistoria och intressanta bebyggelse.


Byalaget ska verka för en social gemenskap, människors bästa och trivsel i centrum.


Varmt Välkomna !

Mässa Malmö Folketspark


Copyright © All Rights Reserved.