Hem

Gärdslövs byalag är en partipolitiskt obunden sammanslutning, vars ändamål är att värna om Gärdslövs vackra natur, rika kulturhistoria och intressanta bebyggelse.


Byalaget ska verka för en social gemenskap, människors bästa och trivsel i centrum.


Varmt Välkomna !


Copyright © All Rights Reserved.